Contactgegevens

SALES

Paul van Vugt

Tel.: 06 14 17 65 68

paul@workfactory.nl

 

Bob den Otter

Tel.: 06 38 74 93 75

bob@workfactory.nl

 

Youssef el Meliani

Tel.: 06 14 46 94 63

youssef@workfactory.nl

 

ADMINISTRATIE

Saskia Janssen

Tel.: 0413 – 36 72 73

saskia@workfactory.nl

 

Madeleine Langenhuijzen

Tel.: 0413 – 36 72 73

madeleine@workfactory.nl

Image Alt
Begeleiding, Werving & Selectie

Plan van aanpak

Staff guidance

Plan van aanpak

Plan of approach
BEGELEIDING, WERVING & SELECTIE

Praktijk

Plan van aanpak in praktijk brengen
Onze meerwaarde in het begeleiden van dergelijke projecten zit voornamelijk in het uit handen nemen van werkzaamheden voor u en voor de betreffende gemeente. Om dit goed te laten verlopen worden er voorafgaand aan de werkzaamheden afspraken gemaakt tussen bovengenoemde partijen. Hierin zijn de volgende punten van belang:

Voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen

Wel of niet gebruik maken van proefperiodes

Uitvoering van de selectie procedure

Afspraken aangaande tarieven voor het personeel

Plannen van tussentijdse evaluatie gesprekken

Opmaken van een plan van aanpak
Wanneer er in aanbestedingen wordt gesproken over social return zal u in uw aanbieding/offerte rekening moeten houden met een plan van aanpak. Wanneer u direct met een duidelijk, reëel en passend voorstel komt kunt u zich onderscheiden t.o.v. andere aanbieders. Onze begeleiding start dan ook bij het opmaken van een dergelijk plan. Bij elk project en in elke gemeente kijkt men anders tegen de uitvoering van het social return traject aan, hierdoor moet er dus voor elke nieuwe aanbesteding een passend voorstel gemaakt worden.